AREA 51

1999

Instalace ve galerii V. Špály

projekt využívá vědeckého zkoumání mystéria přítomnosti mimozemských civililací na Zemi.Objekty parodují zaručenou pravdivost důkazů tohoto jevu. Objekty vytvářejí fiktivní funkce a pracují s vizualitou známou jako záhada v tajném vojenském prostoru v navadské poušti......................................................................... ............................... .............. .... lehané sklo, titanované sklo, textilie, bílá umělá hmota