EVERYBODY NEEDS

THE PODIUM

2006

Instalace v galerii SPACES Cleveland USA

instalace je vytvořena jako přesná kopie briefing room z Pentagonu. Atributy a scénu tohoto politického divadla dávám k dispozici každému, kdo je ochoten za podiem učinkovat. Fenomén podia je mocenský nástroj, který musí patřit všem.......součástí projektu jsou fotografie a politický comix.........................................................................